Izsludināts programmas NVO fonds konkurss

Izsludināts programmas NVO fonds konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.  Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos: “NVO darbības stiprināšana”; “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums līdz 2017.gada 21.novembrim. Projektu iesniegumus var iesniegt: personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nvof@sif.gov.lv.  Vairāk informācijas var atrast šeit - http://www.sif.gov.lv/index.php…

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi