Atbalsta personas vakances

Atbalsta personas vakances

Laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim RC ZELDA īstenos Labklājības ministrijas atbalstītu izmēģinājumprojektu “Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II invaliditātes grupu)”.

Izmēģinājumprojekta ietvaros personai ar garīga rakstura traucējumiem tiks sniegts atbalsts sešās lēmumu pieņemšanas jomās: juridiskajā, finanšu, ikdienas dzīves prasmju apgūšanas un attīstības, veselības aprūpes (līdz ārsta kabinetam), sociālās aprūpes un atbalsta loka veidošanas jomā.  

Izmēģinājumprojekta īstenošanai tiek meklētas 22 atbalsta personas (22 vakances/pilna slodze/terminēts darba līgums): 9 vakances - Rīgas plānošanas reģionā, 4 vakances – Latgales plānošanas reģionā, 3 vakances - Kurzemes plānošanas reģionā, 3 vakances – Zemgales plānošanas reģionā, 3 vakances – Vidzemes plānošanas reģionā.

Prasības pretendentiem:

Darba uzdevumi:

Piedāvājam:

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam sūtīt līdz 2017. gada 1. novembrim uz e-pastu: zelda@zelda.org.lv ar norādi „Atbalsta personas vakancei” vai sūtīt pa pastu biedrībai „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””, Mārupes iela 4-31, Rīga, LV – 1002.

Izmēģinājumprojekts tiek īstenots, pamatojoties uz 2017. gada 30. jūnijā ar Labklājības ministrijas noslēgto līgumu Nr. LRLM2017/28-3-03/01ESF “Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums”.  Izmēģinājumprojektu finansē no Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” līdzekļiem.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi