Dokumenti

Sociālā dienesta Nolikums- skatīt šeitSaistošos noteikumus "Par sociālās palīdzības pabalstiem novadā" skatīt šeit
Saistošos noteikumus "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšnas kritēriji, nosakot trūcīgās ģimenes (personas) statusu" skatīt šeit
Grozījumi saistošajos noteikumos "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā"skatīt šeit
Saistošie noteikumi "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā" skatīt šeit

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi