Valsts nodevas par Bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem

Pakalpojuma maksa likumā noteiktā apmērā:
• par darījuma akta projekta sagatavošanu – EUR 11,38
• par darījuma apliecināšanu – EUR 7,11
• par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – EUR 18,50
• par testamenta pieņemšanu glabāšanā – EUR 34,15
• par pilnvaras sagatavošanu- EUR4,27
• par pilnvaras apliecināšanu – EUR 2,85
• par paraksta apliecināšanu – EUR 2,85
• par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – EUR 1,42 par katru lappusi
• par noraksta vai izraksta sastādīšanu – EUR 1,42 par katru lappusi
• par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – EUR 0,43 par katru lappusi
• par paziņojuma izsniegšanu – EUR 4,27
• par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – EUR 4,27
• par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – EUR 7,11
• par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – EUR 4,27
• par mantojuma saraksta sastādīšanu – EUR 48,38
• par cita veida dokumentu sastādīšanu – EUR 4,27 par katru lappusi.

 
x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi