Daudzfunkcionāla dienas centra izveide Alsungā

Alsungas novada dome plāno izveidot daudzfunkcionālu dienas centru. Pašvaldībai ir iespējas piedalīties LEADER projektu konkursā, lai iegūtu līdzfinansējumu līdz 5000 eiro dienas centra izveidei. Lasīt tālāk

Apstiprināti divi Valsts kultūrkapitāla fonda VKKF izsludinātā projektu konkursā iesniegtie projekti

Viens projekts tika iesniegts ar mērķi uzlabot Alsungas Mūzikas skolas materiāli tehnisko bāzi. VKKF ir piešķīris 990,00 eiro jauna akordeona iegādei. Lasīt tālāk

Apstiprināts projekts Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Gundegas Zdanovskas ģimenes ārsta praksē

20.11.2019.
Apstiprināts projekts Nr.9.3.2.0/19/A/124 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Gundegas Zdanovskas ģimenes ārsta praksē”. Lasīt tālāk

Apstiprināts projekts Mobilā bērnu stūrīša izveidi Alsungas kultūras namā

Apstiprināts Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniegtais projekta pieteikums par “Mobilā bērnu stūrīša izveidi Alsungas kultūras namā”. Projekts tiks realizēts saskaņā ar Latvijas valsts budžeta finansētu mērķprogrammu “Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā”. Lasīt tālāk

Saņemts lēmums no Lauku atbalsta dienesta (LAD) par projekta iesnieguma “Autoceļa Grāveri – Putni pārbūve Alsungas novadā” apstiprināšanu

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gada pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Lasīt tālāk

Sāksies rekonstrukcijas darbi ceļa posmā Rija, Zaļumi, Stobri, Pucenes

24.07.2019

Informējam, ka tuvākajā laikā tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi, kas saitīti ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā” īstenošanu, projekta numurs: 3.3.1.0/17/I/033, ceļa posmā Rija-Zaļumi, kas pāriet ceļa posmā Stobri-Pucenes. Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums par autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūvi

14,02,2019

Izsludināts iepirkums par autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūvi
Autoceļu pārbūves darbi tiks īstenoti projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā”, projekta numurs: 3.3.1.0/17/I/033 Lasīt tālāk

Jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
“PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS”
ATKLĀTA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI Lasīt tālāk

Nometne “Būsim veselīgi un aktīvi!”

Alsungas nov/uploads/377LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_BW.jpgada domes projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/042 “Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, biedrība “Suitu amatnieki” organizēja veselīga dzīvesveida nometni Alsungā ar nosaukumu “Būsim veselīgi un aktīvi!”.

Lasīt tālāk

Alsungā būs Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parks

13.11.2017.

Apstiprināts Alsungas novada domes iesniegtais LEADER projekts “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā”. Projekta ietvaros plānots Blakus Alsungas muzeja ēkai Skolas ielā 11a izveidot Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parku, kur būs pieejamas vingrošanas iekārtas senioriem un rotaļu iekārtas bērniem. Projekta ietvaros plānots izvietot arī masīvkoka galdu ar iestrādātu šaha laukuma virsmu un diviem soliem, kā arī plānots iegādāties āra koka spēles – kroketu, domino, torni u.c. spēles. Lasīt tālāk

Apstiprināts starptautisks jauniešu apmaiņas projekts

Apstiprināts Alsungas novada pašvaldības iesniegtais projekts programmā Nordplus Junior 2017 “LET'S LEARN TOGETHER”

Alsungas vidusskola, kā sadarbības partneris, kopā ar partneriem Lietuvā un Norvēģijā piedalīsies Nordplus Junior 2017 projektā "LET'S LEARN TOGETHER" no 2017.gada augusta līdz pat 2019.gadam. Projekta ietvaros jaunieši no Baltijas un Ziemeļu valstīm kopīgi analizēs un risinās  mūsdienās aktuāli problēmu - kvalitatīvu pusaudžu brīvā laika pavadīšanas iespējas  un jauniešu motivāciju iesaistīties. Lasīt tālāk

Apstiprināts veselības projekts

Alsungas novada pašvaldība uzsāk Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/042 "Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" realizāciju. Projekta mērķis ir nodrošināt veselību veicinošus un profilaksespasākumus Alsungas iedzīvotājiem.  Lasīt tālāk

Pabeigts LEADER Gājēju celiņa projekts

Alsungas novada pašvaldība veikusi ELFLA LEADER projekta Nr.16-02-AL019.2201-000012 “Gājēju pārejas un celiņa izbūve izglītības iestāžu pieejamībai Alsungā” realizāciju. Projekta ietvaros izveidota apgaismota gājēju pāreja, kas šķērso Skolas ielu. Gājēju pārejas turpinājumā ieklāts betona bruģakmens gājēju celiņš virzienā uz Alsungas vidusskolu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9304.59, tai skaitā ELFLA LEADER finansējums ir EUR 7449.74, bet pašvaldības līdzfinansējums sastāda EUR 1854.85.

Alsungas novads paraksta līgumu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā

30.04.2016.
Alsungas novada pašvaldība 29.04.2016. ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Alsungas novadā, tādējādi palielinot Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Lasīt tālāk

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

24.03.2016.
Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Lasīt tālāk

ESF Veselības veicināšanas projekts iesniegts

Alsungas novada pašvaldība iesniegusi Eiropas sociālā fonda projektu "Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ar mērķi nodrošināt veselību veicinošus un profilakses pasākumus Alsungas iedzīvotājiem. Lasīt tālāk

Atbalstīts 1.atlases kārtā ERAF projekts

1.atlases kārtu ir izturējis Alsungas novada pašvaldības iesniegts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts SAM 3.3.1. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā”, Lasīt tālāk

Alsungas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

07.06.2016.
Alsungas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Alsungas novadā. Lasīt tālāk

AS Sadales tīkls realizēs vienu projektu Alsungā

Alsungas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs vienu elektrotīkla pārbūves projektu, kura ietvaros no apdzīvotas vietas “Balande” līdz Vankas upei tiks atjaunota vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija 6 km garumā.

Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi