Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde MIĶELĪTIS

Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde MIĶELĪTIS

Darba laiks no plkst. 7:00 rītā līdz 18:30 vakarā.

Adrese: Skolas iela 16 A, Alsunga, Alsungas novads LV- 3306

E-pasts:pirmsskola@alsunga.lv 

Tālruņi:
Vadītāja Aleta Lipsne : 26441393
Lietvede Alita Kušķe Damberga: 63351382, 27829712
Medmāsa Mārīte Freidenfelde: 63351382, 27829712
Logopēde Liene Leite: 63351382, 27829712

Alsungas bērnudārzā darbojas 4 grupas, bērni vecumā no pusotra gadiņa līdz sešiem gadiem.Iestādē strādā 10 pedagogi t.sk. metodiķe, logopēde un mūzikas skolotāja,medmāsa, lietvede, 4 pirmsskolas skolotāju palīdzes, apkopēja, veļas mazgātāja un noliktavas pārzine, meistars, kā arī vadītāja.

No vēstures
Alsungas bērnu dārzs darbu uzsācis 1951. gadā Raiņa ielā 10 ar 10 vietām. Pirmā vadītāja bija Marija Upeniece no 1951. gada līdz 1963. gadam. No 1963. gada līdz 1966. gadam b/dārzu vadīja Valda Korāte
!954. gadā uzcēla jaunu bērnu dārzu Maija ielā ar 25 vietām un iekārtoja mazbērnu novietni Komunāru ielā 8 ar 15 vietām. Šo ēku pa daļām atveda no Jūrkalnes. Mazbērnu novietnes vadītājas: 
• Dzidra Štrause no 1954. gada līdz 1959. gadam 
• Merzeda Alkšņuzara no 1959. gada līdz 1961. gadam 
• Ināra Cīrule trīs mēnešus 
• Biruta Jermolova no 1961. gada līdz 1966. gadam.

1966. gada janvārī mazbērnu novietni apvienoja ar bērnu dārzu, pirmā vadītāja Biruta Jermolova no 1966. gada līdz 1967. gadam. Otrā vadītāja SilvijaKaminska darbu uzsāka 1967. gada septembrī. 
Jaunais un esošais bērnu dārzs tika atklāts 1980. gadā, Skolas ielā 16 A, ar sešām grupām – 140 vietām un skaistu nosaukumu „Zīļuks”. 
Pēc Alsungas pagasta padomes 2000. gada 27. janvāra lēmuma par nosaukuma maiņu bērnu dārzs „Zīļuks" nosaukts par Alsungas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi. 
Vadītāja Silvija Kaminska pirmsskolas izglītības iestādi vadīja līdz 2004. gada septembrim. 
No 2004. gada oktobra iestādi vada Aleta Lipsne.

No 2014. gada septembra pirmsskolas izglītības iestāde ieguva nosaukumu MIĶELĪTIS. Miķelīša krustavecāki- Andris Vasiļevskis un Ance Krauze.

 

Dokumenti

Dokumenti

Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” nolikums - šeit

Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - šeit

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi