Par VPVKAC minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto pakalpojumu saraksta izmaiņām un aktuālo informāciju.

                                                                    Ventspils Digitālajam centram

                                                                                               vdc@ventspils.lv

 

Pašvaldībām

(saskaņā ar pievienoto adresātu sarakstu)

 

Informācijai – Vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrijai

pasts@varam.gov.lv

 

 

Par VPVKAC minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto pakalpojumu saraksta izmaiņām

un aktuālo kontaktinformāciju

 

Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību", kas stājās spēkā 2021.gada 3.septembrī, ir mainījies minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto Dienesta pakalpojumu saraksts.

Ņemot vērā minēto, lūdzam Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmā www.pakalpojumucentri.lv un pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs publicēt minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto Dienesta pakalpojumu sarakstu šādā redakcijā:

1)        "Mans konts" Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv;

2)        Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums);

3)        Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums);

4)        Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums);

5)        Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums);

6)        Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums);

7)        Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);

8)        Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);

9)        Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums);

10)    Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);

11)    Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums);

12)    Mobilā lietotne kadastrs.lv;

13)    Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).

 

Papildus informējam, ka ar sadarbības līgumu par publisko pakalpojumu pieejamību nodrošināšanu vienuviet VPVKAC (turpmāk – Līgums) saistītās informācijas apmaiņai un saziņai ar Dienestu turpmāk jāizmanto šādu kontaktinformāciju:

1)    Dienesta elektroniskā pasta adrese ar Līgumu saistītās informācijas apmaiņai: pdd@vzd.gov.lv un Dienesta oficiālā elektroniskā adrese;

2)    konsultāciju sniegšanai VPVKAC par Dienesta pakalpojumiem: elektroniskā pasta adrese info@vzd.gov.lv, tālrunis 67038800.

 

 

Ģenerāldirektore                                                                                                          V. Narnicka

 

 

Putniņa 67220277

 

Siltumapgādes maksas pakalpojumi

Katlumāja Cena par megavatstundu bez PVN
Doktorātā 83,67
Skolas ielas katlumāja 86,00
Raiņa ielas katlumāja 93,99

Pakalpojuma maksa piemērojama, sākot no 2019. gada 1. oktobra.

Dušas un veļas mazgājamās mašīnas pakalpojumu cenrādis

 

Pakalpojums Cena euro bez PVN
Dušas izmantošana

1,65

0,83 maznodrošinātām un trūcīgām personām

Veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas

1,65

0,83 maznodrošinātām un trūcīgām personām

Pakalpojuma cenas stājas spēkā no 20.07.2018.

Alsungas pagasta pārvaldes grants karjeras cenrādis

Grants realizācijas cenu:
1. No karjera “Graši” 1,77 eiro (bez PVN).
2. No karjera “Melderi” 2,10 eiro (bez PVN).

Grants realizējama tikai:
1. Privātpersonām, kuras dzīves vietu deklarējušas Alsungas pagastā vai kurām pieder īpašumi Alsungas pagastā un grants piegādājama tikai Alsungas pagasta administratīvajā teritorijā, nosakot ierobežojumu grants iegādei 28 kubikmetrus kalendārajā gadā.
2. Juridiskām personām, kuras reģistrētas Alsungas pagastā vai kuru struktūrvienības reģistrētas Alsungas pagastā un grants piegādājama tikai Alsungas pagasta administratīvajā teritorijā, nosakot ierobežojumu grants iegādei 28 kubikmetrus kalendārajā gadā.

Stājas spēkā no 16.08.2018.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi