Kontaktinformācija

ALSUNGAS NOVADA DOME

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Vārds, Uzvārds

Amats

Kontakti

Daiga Kalniņa

Alsungas novada domes priekšsēdētāja

27273790

daiga.kalnina@alsunga.lv

Voldemārs Dunajevs

Alsungas novada domes izpilddirektors

 29386460

Santa Kreičmane

Nekustamā īpašuma speciāliste, iepirkumu speciāliste,

klientu apkalpošanas speciāliste

63351342, 27813338

dome@alsunga.lv, iepirkumi@alsunga.lv

Lauma Migoviča

Administratīvās un attīstības nodaļas vadītāja,

sabiedrisko attiecību speciāliste, personāla speciāliste,

pašvaldības sekretāre

20280614

koordinatore@alsunga.lv

 

Klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) konsultatīvais tālrunis

66954804

Ināra Staņislavčika

Lietvede, arhīva eksperte, dzimtsarakstu speciāliste -

nodaļas vadītāja

29831365, 29266239

referente@alsunga.lv

dzimtsaraksti@alsunga.lv 

Agnese Jonele

Projektu vadītāja

20270718 projekti@alsunga.lv 

Kristaps Ansons

Komunālā iecirkņa vadītājs

24990996 komunalie@alsunga.lv 

Inga Bredovska

Krista Pavāre

Tūrisma informācijas centra un vēsturiskā centra vadītāja, tūrisma informācijas konsultante

Tūrisma informācijas konsultante

26425015 muzejs@alsunga.lv

Agita Altmane

Maruta Bukovska

Pašvaldības policijas vecākā inspektore

Pašvaldības policijas inspektore

22007968 policija@alsunga.lv

Māris Bikse

Sporta metodiķis

27852817

Maira Baumane

 

 

Jana Freiberga

Edīte Brūkle

Sociālā dienesta vadītāja

 

 

 Sociālais darbinieks

Higiēnas pakapojuma centra darbiniece

27807982 tālr., fakss

63321307,  socialie@alsunga.lv

 

25652169

20283362

Ausma Mundiciema

Finanšu nodaļas vadītāja

63351396, 26364270 ausma.mundiciema@alsunga.lv

Anita Rudzīte

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece

63351396

Santa Galiņa

grāmatvede

63351396

santa.galina@alsunga.lv

Ieva Zāģere

vecākā grāmatvede

63351396

Marita Miezīte

kasiere

63351396

marita.miezite@alsunga.lv

Vigra Leismane

Vidusskolas direktore

63351347, 29342119

vidusskola@alsunga.lv

Janeta Kristapsone

Mūzikas skolas direktore

63351450, 29161533

alsungasmuzikasskola@apollo.lv;

kristapsonejaneta@gmail.com

Aleta Lipsne

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

63351358, 26441393

pirmsskola@alsunga.lv 

Jolanta Vikmane

Bibliotēkas vadītāja

63351343, 27852093

biblioteka@alsunga.lv

Inta Sproģe

Kultūras nama direktores p.i.

 23205690

alsungakultura@alsunga.lv

inta.sproge2@gmail.com 

Lāsma Ungurjana

Kultūras metodiķe

27867749 

Undīne Priedoliņa

Izglītības pārvaldes vadītāja

izglitiba@alsunga.lv 

26397069

Dina Kaminska

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

63351502, 27830370

barintiesa@alsunga.lv

Ineta Butāne

Būvvaldes vadītāja

29283768

inetabutane@gmail.com 

Raimonds Kalējs

Būvvaldes būvinspektors

26463999

Krista Ciekale

Jaunatnes lietu speciāliste

28253862

Guntis Cīrulis

Valsts policijas iecirkņa inspektors

29506585

Raivis Grūbe

Viesturs Grūbe

Datu aizsardzības speciālists

Datu aizsardzības speciālists

67419000, raivis@grubesbirojs.lv

67419000, viesturs@grubesbirojs.lv 

 

Deputāti

Vārds, uzvārds

E-pasts

 Telefons

Iedzīvotāju

pieņemšana

Daiga Kalniņa

daiga.kalnina@alsunga.lv 

 27273790  

Grigorijs Rozentāls

info@mezsaimnieks.lv

 29196396

Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Upes iela 4, Alsunga.

Inga Bredovska

muzejs@alsunga.lv

 26425015

Mēneša 2. sestdiena

12.00 - 13.00,

Skolas iela 11A, Alsunga.

Ainars Macpans

ainarsmacpans@inbox.lv 

 29164575

Mēneša pēdējā pirmdiena

12.00 - 13.00,

Alsungas mūzikas skola, Skolas iela 11, Alsunga.

Andris Kaminskis

kaminskisandris@inbox.lv

 29134909

 Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Domes sēžu zāle, Pils iela 1, Alsunga.

Aivars Sokolovskis

Aivars.Sokolovskis@apollo.lv     

 29663384

Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Domes sēžu zāle, Pils iela 1, Alsunga.

Ilze Bloka

Ilze-Bloka@inbox.lv

 26136975

Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Domes sēžu zāle, Pils iela 1, Alsunga.

Juris Šteinbergs

Juris.Steinbergs@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv

 26458413 

Mēneša pēdējā ceturtdiena

11.00 - 12.00,

Pils iela 1, Alsunga.

Jānis Brūklis

janisbruklis@gmail.com

 26785598  Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Domes sēžu zāle, Pils iela 1, Alsunga.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi