Kontaktinformācija

ALSUNGAS NOVADA DOME

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Vārds, Uzvārds

Amats

Kontakti

Daiga Kalniņa

Alsungas novada domes priekšsēdētāja

27273790

daiga.kalnina@alsunga.lv

Voldemārs Dunajevs

Alsungas novada domes izpilddirektors

 29386460

Santa Kreičmane

Nekustamā īpašuma speciāliste, iepirkumu speciāliste,

klientu apkalpošanas speciāliste

63351342, 27813338

dome@alsunga.lv, iepirkumi@alsunga.lv

Lauma Migoviča

Administratīvās un attīstības nodaļas vadītāja,

sabiedrisko attiecību speciāliste, personāla speciāliste,

pašvaldības sekretāre

20280614

koordinatore@alsunga.lv

 

Klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) konsultatīvais tālrunis

66954804

Ināra Staņislavčika

Lietvede, arhīva eksperte, dzimtsarakstu speciāliste -

nodaļas vadītāja

29831365, 29266239

referente@alsunga.lv

dzimtsaraksti@alsunga.lv 

Agnese Jonele

Projektu vadītāja

20270718 projekti@alsunga.lv 

Kristaps Ansons

Komunālā iecirkņa vadītājs

24990996 komunalie@alsunga.lv 

Inga Bredovska

Krista Pavāre

Tūrisma informācijas centra un vēsturiskā centra vadītāja, tūrisma informācijas konsultante

Tūrisma informācijas konsultante

26425015 muzejs@alsunga.lv

Agita Altmane

Maruta Bukovska

Pašvaldības policijas vecākā inspektore

Pašvaldības policijas inspektore

22007968 policija@alsunga.lv

Māris Bikse

Sporta metodiķis

27852817

Maira Baumane

 

 

Jana Freiberga

Edīte Brūkle

Sociālā dienesta vadītāja

 

 

 Sociālais darbinieks

Higiēnas pakapojuma centra darbiniece

27807982 tālr., fakss

63321307,  socialie@alsunga.lv

 

25652169

20283362

Ausma Mundiciema

Finanšu nodaļas vadītāja

63351396, 26364270 ausma.mundiciema@alsunga.lv

Anita Rudzīte

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece

63351396

Santa Galiņa

grāmatvede

63351396

santa.galina@alsunga.lv

Ieva Zāģere

vecākā grāmatvede

63351396

Marita Miezīte

kasiere

63351396

marita.miezite@alsunga.lv

Vigra Leismane

Vidusskolas direktore

63351347, 29342119

vidusskola@alsunga.lv

Janeta Kristapsone

Mūzikas skolas direktore

63351450, 29161533

alsungasmuzikasskola@apollo.lv;

kristapsonejaneta@gmail.com

Aleta Lipsne

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

63351358, 26441393

pirmsskola@alsunga.lv 

 Jolanta Vikmane

Bibliotēkas vadītāja

63351343, 27852093

biblioteka@alsunga.lv

Annija Macpane

Kultūras nama direktore

 23205690

alsungakultura@alsunga.lv

annijamacpane@gmail.com

Inta Sproģe

Kultūras metodiķe

27867749 

Undīne Priedoliņa

Izglītības pārvaldes vadītāja

izglitiba@alsunga.lv 

26397069

Dina Kaminska

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

63351502, 27830370

barintiesa@alsunga.lv

Ineta Butāne

Būvvaldes vadītāja

29283768

inetabutane@gmail.com 

Raimonds Kalējs

Būvvaldes būvinspektors

26463999

Guntis Cīrulis

Valsts policijas iecirkņa inspektors

29506585

Raivis Grūbe

Viesturs Grūbe

Datu aizsardzības speciālists

Datu aizsardzības speciālists

67419000, raivis@grubesbirojs.lv

67419000, viesturs@grubesbirojs.lv 

 

Deputāti

Vārds, uzvārds

E-pasts

 Telefons

Iedzīvotāju

pieņemšana

Daiga Kalniņa

daiga.kalnina@alsunga.lv 

 27273790  

Grigorijs Rozentāls

info@mezsaimnieks.lv

 29196396

Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Upes iela 4, Alsunga.

Inga Bredovska

muzejs@alsunga.lv

 26425015

Mēneša 2. sestdiena

12.00 - 13.00,

Skolas iela 11A, Alsunga.

Ainars Macpans

ainarsmacpans@inbox.lv 

 29164575

Mēneša pēdējā pirmdiena

12.00 - 13.00,

Alsungas mūzikas skola, Skolas iela 11, Alsunga.

Andris Kaminskis

kaminskisandris@inbox.lv

 29134909

 Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Domes sēžu zāle, Pils iela 1, Alsunga.

Aivars Sokolovskis

Aivars.Sokolovskis@apollo.lv     

 29663384

Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Domes sēžu zāle, Pils iela 1, Alsunga.

Ilze Bloka

Ilze-Bloka@inbox.lv

 26136975

Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Domes sēžu zāle, Pils iela 1, Alsunga.

Juris Šteinbergs

Juris.Steinbergs@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv

 26458413 

Mēneša pēdējā ceturtdiena

11.00 - 12.00,

Pils iela 1, Alsunga.

Jānis Brūklis

janisbruklis@gmail.com

 26785598  Mēneša 3. ceturtdiena

15.00 - 16.00,

Domes sēžu zāle, Pils iela 1, Alsunga.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi