Kontaktinformācija

ALSUNGAS PAGASTA PĀRVALDE

Pils ielā 1, Alsungā, Kuldīgas novadā, LV-3306,

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts alsunga@kuldigasnovads.lv

ALSUNGAS PAGASTA PĀRVALDES DARBA LAIKI

Pirmdienās – 8:00 – 12:30 ;13:00 – 17:30

Otrdienās – 8:00 – 12:30 ; 13:00 – 16:30

Trešdienās – 8:00 – 12:30 ; 13:00 – 16:30

Ceturtdienās – 8:00 – 12:30 ; 13:00 – 16:30

Piektdienās – 8:00 – 12:30 ; 13:00 – 15:30

 

 

Informācija par E-ADRESI

E-ADRESES priekšrocības

E-ADRESE drošai saziņai

Vārds, Uzvārds

Amats

Kontakti

Santa Kreičmane

Pagasta pārvaldes vadītāja

63351342, 27813338

santa.kreicmane@kuldiga.lv 

Ināra Staņislavčika

Lietvede, kasiere

29266239

inara.stanislavcika@kuldigasnovads.lv 

 

Klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) konsultatīvais tālrunis

66954804

Inga Bredovska

Alsungas amatu māja

26425015 alsungasamatumaja@kuldigasnovads.lv 

Māris Bikse

Sporta metodiķis

27852817

Maira Baumane

 

Ligita Bergmane

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām

 

 Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem

Tel. 27807982; maira.baumane@kuldigasnovads.lv

Tel. 22013423; ligita.bergmane@kuldiga.lv 

Jolanta Dombrovska

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldiga.lv 

Lāsma Ungurjana

 

Edīte Brūkle

Dienas centra vadītāja

 

Dienas centra darbiniece

27867749

dienascentrs@alsunga.lv

20283362

Undīne Priedoliņa

Alsungas pamatskolas direktore

25974446

alsungasskola@kuldigasnovads.lv 

Annija Macpane

Alsungas pamatskolas direktores vietniece

27638688

 alsungasskola@kuldigasnovads.lv  

Janeta Vaškus

Mūzikas skolas direktore

63351450, 29161533

alsungasmuzikasskola@apollo.lv;

kristapsonejaneta@gmail.com

Jolanta Vikmane

Alsungas pagasta bibliotēkas vadītāja

63351343, 27852093, 2536132

alsunga.biblioteka@kuldigasnovads.lv

Santa Galiņa

Kultūras nama direktore

23205690

alsungakultura@alsunga.lv

 Inta Sproģe

Kultūras metodiķe

23205690

Dina Kaminska

Bāriņtiesas locekle

Tālrunis: 63351502, 27830370
E-pasts: DINA.KAMINSKA@KULDIGASNOVADS.LV 

Deputāti

Ar Kuldīgas novada ievēlētiem deputātiem varat iepazīties šeit 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi