FINANŠU un SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

komiteja

Komitejas priekšsēdētāja- domes priekšsēdētāja  Daiga Kalniņa.

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks Grigorijs Rozentāls.

Locekļi:

 1. Inga Bredovska
 2. Ilze Bloka
 3. Ainars Macpans
 4. Aivars Sokolovskis
 5. Juris Šteinbergs
 6. Jānis Brūklis
 7. Andris Kaminskis

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA un

SOCIĀLO LIETU komiteja

Komitejas priekšsēdētāja 

Locekļi:

 1. Inga Bredovska
 2. Ainars Macpans
 3. Ilze Bloka
 4. Grigorijs Rozentāls