Par 2021.gada meža ugunsnedrošo laika posmu

Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība informē, ka, pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu, Valsts meža dienesta ģenerāldirektore ar 2021. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 61. noteikusi meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā ar 2021. gada 26. aprīli.
Lasīt tālāk

Paldies jauniešiem par brīvprātīgo darbu

Alsungas novada Sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane izsaka lielu paldies Alsungas vidusskolas 8. klases skolēniem, kuri kopā paveica lielu darbu, sanesot un sakraujot malku šķūnī vientuļai seniorei. Paldies čaklajiem skolēniem un klases audzinātājai Dacei Siliņai par atsaucību un palīdzību!
Lasīt tālāk

Alsungas vidusskola izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu

Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas vidusskolā (Skolas ielā 11) vai sūtītu pa pastu, vai elektroniski (vidusskola@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu no 20.04.2021. līdz 13.05 .2021.(ieskaitot) plkst.17.00.
Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi