Ar Alsungas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2015-2020 var iepazīties šeit