Alsungas novada dome izsoles rezultāti dzīvokļa īpašumu Stirnas 2-1

Atbilstīgi Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrajai daļai, par to, ka izsoles rezultāti ir apstiprināmi Domes sēdē pēc augstākās piedāvātās summas samaksas un pamatojoties uz Alsungas novada Domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 30.novembra organizētās izsoles rezultātiem, Lasīt tālāk

Alsungas novada dome izsoles rezultāti nekustamam īpašumam Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads

05.11.2020. notika pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, izsole.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrajo daļu un Alsungas novada Domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 5.novembra protokolu par nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, izsoles rezultātiem, Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi