Domes rekvizīti

LATVIJAS REPUBLIKA
ALSUNGAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000036596
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv
Banka A/S SEB, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623

Darba un pieņemšanas laiki pašvaldības institūcijās- šeit:

Domes struktūra

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi