2019. gada budžets

Saistošie noteikumi "Par Alsungas novada budžetu 2019. gadā" - šeit
1. pielikums- 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tāme - šeit
2. pielikums- Speciālais budžetes - šeit
3. pielikums- Ziedojumi un dāvinājumi - šeit
4. pielikums- Alsungas novada pašvaldības 2019. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados - šeit

Paskaidrojuma raksts domes priekšsēdētāja ziņojums- šeit

Grozījumi 2019. gada budžetā

2019. gada 19. decembra domes sēdes Budžeta grozījumi - šeit

Paskaidrojuma raksts - šeit

1. pielikums- 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tāme - šeit
2. pielikums- Speciālais budžetes - šeit
3. pielikums- Ziedojumi un dāvinājumi - šeit

2019. gada 17. oktobra domes sēdes Budžeta grozījumi - šeit

Paskaidrojuma raksts - šeit

1. pielikums- 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tāme - šeit
2. pielikums- Speciālais budžetes - šeit

2019.gada 9. septembra domes sēdes Budžeta grozījumi - šeit

1. pielikums - 2019.gada ieņēmumu un izdevumu tāme - šeit

2019. gada 20. jūnija domes sēdes Budžeta grozījumi - šeit

Paskaidrojuma raksts - šeit

1. pielikums- 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tāme - šeit
2. pielikums- Speciālais budžetes - šeit
3. pielikums- Ziedojumi un dāvinājumi - šeit