2021. gada budžets

Saistošie noteikumi Nr.1 "Par Alsungas novada budžetu 2021. gadā" - šeit

1. pielikums- 2021. gada ieņēmumu un izdevumu tāme - šeit

2. pielikums- Ziedojumi un dāvinājumi - šeit

3. pielikums- Alsungas novada pašvaldības 2021. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados - šeit

4. Paskaidrojuma raksts - šeit

Grozījumi 2021. gada budžetā

2021. gada 17. jūnija domes sēdes Budžeta grozījumi - šeit

Paskaidrojuma raksts - šeit

1. pielikums- 2021. gada ieņēmumu un izdevumu tāme - šeit

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi