Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam izvērtējums PDF formātā