Paziņojums par Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam/Alsungas novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Alsungas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Alsungas novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektus.

Attīstības programmas izstrādātājs: Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306, tālr. 63351342, e-pasts , www.alsunga.lvIlgtermiņa stratēģijas izstrādātājs: Alsungas novada dome sadarbībā ar SIA "AC Konsultācijas", Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048, tālrunis 67873810
Vides pārskata izstrādātājs: Alsungas novada dome sadarbībā ar SIA "Goldingen", Gaismas iela 3-14, Kuldīga, LV-3301, tālrunis 26633862, e-pasts.
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.
Plānošanas dokumentu izstrādes termiņš: līdz 2015.gada augustam.
Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš:
Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai - līdz 2030. gadam, attīstības programmai - līdz 2020. gadam.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Alsungas novada administratīvā teritorija.
Sabiedriskā apspriešana: Ar Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Alsungas novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam un Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties no 30.04.2015. līdz 09.06.2015. Alsungas novada domē, tās darba laikā un Alsungas novada domes mājas lapā www.alsunga.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: 2015.gada 27.maijā plkst.18.00 Alsungas kultūras namā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 09.06.2015. Alsungas novada domē tās darba laikā.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi