Alsungas novada teritorijas plānojums

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstu skatīt šeit

Alsungas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus skatīt šeit

Alsungas novada ainavu klasifikāciju skatīt šeit

Alsungas novada apdzīvojuma struktūru skatīt šeit

Alsungas novada autoceļus skatīt šeit

Alsungas novada dabas mantojumu skatīs šeit

Alsungas novada derīgos izrakteņus skatīt šeit

Alsungas novada ielu un transporta shēmu skatīt šeit

Alsungas novada kultūras mantojumu skatīt šeit

Alsungas ciema vēsturisko ainavu mantojumu skatīt šeit

Grafiskā daļa:

Alsungas novada sasniedzamība, skatīt šeit

Alsungas novada tehniskā infrastruktūra, skatīt šeit

Alsungas novada ūdeņi, skatīt šeit

Plānotā un atļautā teritorijas izmantošana 1. lpp., skatīt šeit

Plānotā un atļautā teritorijas izmantošana 2. lpp., skatīt šeit

Esošās teritorijas izmantošana 1. lpp., skatīt šeit

Esošās teritorijas izmantošana 2. lpp., skatīt šeit

Alsungas un Almales ciema esošās teritorijas izmantošana, skatīt šeit

Alsungas un Almāles ciemu plānotā un atļautā teritorijas izmantošanas, skatīt šeit

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi