INFORMĀCIJA PAR KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDI ALSUNGAS NOVADA SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

Pārzinis: Alsungas novada pašvaldība. Adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas nov., LV 3306, reģistrācijas Nr. 90000036596, Tālr. 633351342 epasts: dome@alsunga.lv.
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv.
Personas datu apstrādes nolūks: Sociālās palīdzības uzskaite.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti) un 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts. Lasīt tālāk

Alsungas novada pašvaldības Sociālais dienests

Alsungas novada pašvaldības Sociālais dienests ir Alsungas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Alsungas novada iedzīvotājiem un veic šādas galvenās funkcijas: Lasīt tālāk

Sociālais dienests

Adrese: Pils ielā 1, Alsungas novadā , LV-3306 

Tālrunis: 63321307
Fakss: 63351342
E-pasts: socialie@alsunga.lv

Sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane, tālr. 27807982
Sociālais darbinieks  Jana Freiberga, tālr. 25652169

Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Pirmdien - ceturtdien: 8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdienās: 8.00-15.00

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Lasīt tālāk

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi garantē sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.
Lasīt tālāk

Dokumenti

Sociālā dienesta Nolikums- skatīt šeit Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi