Alsungas novada Alsungas vidusskola īstenos ESF projektu Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Alsungas novada Alsungas vidusskola īstenos ESF projektu Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga kalniņa 2017.gada 1. septembrī parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. (8.3.2.2./16/I/001) “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Alsungas novadā.
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” risina Latvijas izglītības sistēmai būtiskas pārmaiņas laikā, kad notiek gan izglītības satura izmaiņas, gan skolu tīkla optimizācija un vienlaikus ir aktualizēts jautājums par pedagoga lomu un vietu šajā sistēmā. Katrai no šīm pārmaiņām ir būtiska loma, lai vispārējo izglītību padarītu katram izglītojamajam pieejamu.

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības
1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumiem.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
Izglītojamiem atbalstu projekta ietvaros sniegs pedagoģiskais personāls, kā arī tiks organizēti ārpusstundu pasākumi: mācību vizītes, praktisko nodarbību cikli, pulciņu nodarbības un citas aktivitātes.
Projekta sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projekta sadarbības partneris ir pašvaldība.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi