Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Alsungas novada dome, 2017.gada 10.oktobrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. Lasīt tālāk

Atbalsts skolēniem attālināto mācību lakā projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ietvaros

20.03.2020.

Neskatoties uz esošo situāciju valstī, kas saistīta ar Covid-19 izplatību un attālināto mācību modeļa īstenošanu skolās, Alsungas vidusskolā tiek turpināts sniegt atbalstu vairākiem skolēniem projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Arī ārkārtas situācijas laikā ir atrasts risinājums kā palīdzēt skolēniem, lai nepasliktinātos viņu spēja mācīties un uztvert mācību vielu. Vairākos mācību priekšmetos pedagogi sniedz konsultācijas attālināti, uzdod skolēniem mājas darbus, kurus skolēni nosūta atpakaļ pedagogiem e-pastā vai vietnē e-klase.lv. Tādejādi tiek nodrošināta atgriezeniskā saite starp pedagogu un skolēnu, lai uzlabotu sekmes tiem skolēniem, kuriem ir dažādas grūtības mācīties. Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi