Alsungas novada izglītības pārvalde

Adrese: Skolas iela 11 Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306

Tālrunis:  26397069 E-pasts: izglitiba@alsunga.lv 

Pieņemšanas laiki: otrdienās no 14.00- 17.00

Izglītības darba speciāliste: Undīne Priedoliņa   

Pakalpojumi:

Izglītības pārvalde sniedz iedzīvotājiem informāciju par izglītības jautājumiem. Iedzīvotājs informāciju par izglītības jautājumiem var saņemt pa tālruni, ierodoties personīgi apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai arī iedzīvotājs var saņemt rakstisku atbildi (10 dienu laikā), ja iesniedz iesniegumu vai nosūta vēstuli izglītības pārvaldei ar sev interesējošu jautājumu.

Informācija iedzīvotājiem tiek sniegta arī avīzē ”Alsungas ziņas”  un Alsungas mājas lapā www.alsunga.lv

Arī šajā mācību gadā pašvaldība bez maksas nodrošina skolēnu nokļūšanu no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ.

Ar skolēnu autobusu maršrutiem un laikiem 2020./2021. mācību gadā iepazīties iespējams šeit

Alsungas vidusskolasskolēniem ir iespēja apmeklēt daudzveidīgas interešu izglītības programmas bez dalības maksas.

 

 

Interešu izglītības pulciņi Alsungas novadā 2020. gada septembris - decembris

 

Pulciņa nosaukums

Klases        

Stundas

Pulciņa vadītājs

 

Datorika

1., 2., 3., 4.

4

 V. Cīrule
 

Novadmācība

4. - 6.

3

L. Štašaite 
 

Tautiskās dejas

1. - 4. 

4

G. Freiberga
 

Sporta pulciņš

2. - 4. 

3

D. Siliņa 
 

Sporta pulciņš

5. - 9. 

3

D. Siliņa 
 

Mazpulki

1. - 12. 

3

I. Riķīte 
x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi