Projekts "Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures"

Igaunijas-Latvijas 2007-2013 pārrobežu sadarbības programmas projektā „Supporting the Renaissance of Seto and Suiti Ethnic Cultures” tika izdots mācību palīglīdzeklis "Suitu novada mācība", kuram pielikumā ir ērti pieejamas elektroniskās darba lapas atbilstoši grāmatas nodaļām:

Daba (autors Aina Verbele)
Vēsture (autors Ligita Stašaite)
Valoda un literatūra (autors Mārīte Milzere)
Mūzika (autors Ilga Leimane)
Mājturība (autors Laila Puķīte)
Iepazīsties ar mūsu kultūrvēsturiskā suitu novada dižākajām personībām!


Projekta vadītāja Māra Rozentāle
Autori: Aina Verbele, Ligita Stašaite, Mārīte Milzere, Ilga Leimane, Laila Puķīte
Korektore Ērika Korāte
Maketētāja un dizaina autore Ilze Poriķe