Bāriņtiesa

Alsungas pagasta bāriņtiesa ir Alsungas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Alsungas pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā veic tai ar likumu uzliktās funkcijas.

Adrese:

Pils ielā 1, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV3306

Tālrunis: 63351502; 27830370

Fakss: 63351342

E-pasts: barintiesa@alsunga.lv

Darbinieki:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dina Kaminska  

Bāriņtiesas locekļi: Santa Ansone, Vineta Ķine, Ināra Staņislavčika Lasīt tālāk

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi: Lasīt tālāk

Bāriņtiesas kompetences

Bērna personisko interešu aizstāvība Lasīt tālāk

Bāriņtiesas nolikums

Bāriņtiesas nolikums - šeit

Bāriņtiesas tiesības

Tiesības: Lasīt tālāk

Pakalpojumi

Mantisko interešu aizsardzība - šeit Lasīt tālāk

Valsts nodevas par Bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem

Pakalpojuma maksa likumā noteiktā apmērā: Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi