Attīstības programmas sadaļas

Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam tika apstiprināta 2015.gada 27.augustā ar domes sēdes lēmumu Nr.8.

Alsungas novada attīstības programmas esošās situācijas sadaļa

Alsungas novada attīstības programmas stratēģiskā sadaļa