Precizēta stratēģiskā sadaļa

2016.gada 25.februāra domes sēdē tika lemts par Alsungas novada attīstības programmas stratēģiskās daļas precizēšanu.

Spēkā esošā programmas stratēģiskā daļa