Precizēta stratēģiskā sadaļa

2017.gada 24.augusta domes sēdē tika lemts par Alsungas novada attīstības programmas stratēģiskās daļas precizēšanu.

Spēkā esošā programmas stratēģiskā daļa