Atkritumu apsaimniekošana Alsungas novadā

Atkritumu apsaimniekošanas zona

Komersants, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Kontakti
Alsungas novads SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"

Pils iela 12, Ventspils, LV-3601

Tālr. 63626920

e-pasts: vlk@ventspils.lv

Norēķinu rekvizīti un tarifi

ALSUNGAS NOVADS

Visām patērētāju grupām

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

m3

12.41

2.61

15.02

240 l konteinera apkalpošana

2.98

0.63

3.61

1100 l konteinera apkalpošana

13.65

2.87

16.52

60 l atkritumu maiss

0.74

0.16

0.90

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

Reģ. Nr. 41203001052
Pils iela 12, Ventspils, LV-3601

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, īrnieki – abonenti

AS Swedbank LV33HABA0551001888013 vai AS Swedbank definētais maksājums – Lab.komb.ABONENTI
AS Luminor Bank LV63RIKO0002012004981
AS Citadele banka LV80PARX0006884420002 vai AS Citadele bankas definētais maksājums
AS SEB banka LV21UNLA0050000026372
Uzņēmuma kasē

Individuālo māju īpašnieki, juridiskas personas

AS Swedbank LV91HABA0001402063261
AS Luminor Bank LV63RIKO0002012004981
AS Citadele banka LV80PARX0006884420002
AS SEB banka LV21UNLA0050000026372
Uzņēmuma kasē

Veikalu ķēdes “Maxima” kasēs

Swedbank klientiem – aicinām izmantot iespēju un pieteikties e-rēķina pakalpojumam – pēc līguma noslēgšanas savu ikmēneša rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saņemsiet internetbankā, kur to turpat varēs arī ērti apmaksāt.
Noslēgt e-rēķina līgumu var Swedbank bankas filiālē vai savā internetbankā.

Ērtākai pakalpojuma pieslēgšanai varat izmantot pievienoto instrukciju ŠEIT un saites zemāk:
o lai pieteiktos e-rēķiniem bez automātiskās rēķina apmaksas: http://swedbank.lv/private/d2d/payments/ebill/application
o lai pieteiktos e-rēķiniem ar automātiskās rēķina apmaksas funkciju: http://swedbank.lv/private/d2d/payments/ebill/soa/edit

Abonentu daļas (kases) SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī darba laiks

Pirmdienās 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdienās 8:00 - 12:00; 13:00 – 16:00
Trešdienās 8:00 - 12:00; 13:00 – 16:00
Ceturtdienās 8:00 - 12:00; 13:00 – 16:00
Piektdienās 8:00 - 12:00; 13:00 – 15:00
Sestdienās slēgts
Svētdienās slēgts

Sadzīves atkritumi

Ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumam vai iestādei ir jāiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.


Individuālo māju iedzīvotājiem un/vai uzņēmumiem:

 • noslēdziet līgumu par atkritumu regulāru savākšanu atbilstoši īpašumā radīto atkritumu daudzumam;
  lietošanā bez maksas iegūstiet konteineru atkritumu uzkrāšanai;
 • līgumā noteiktajā dienā novietojiet konteineru pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināta” darbiniekam pieejamā vietā – ārpus īpašuma robežām;
 • papildus atkritumu izvešanai varat izmantot marķētos maisus, kuru tilpums ir 60 litri. Maisos nedrīkst ievietot būvgružus, atkritumus ar asām malām. Maisam jābūt aizsietam. Maksimālais svars – 10kg

Visiem klientiem atkritumu konteiners uz līguma darbības laiku tiek nodots lietošanā bez maksas.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem:

 • noslēdziet līgumu par atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši īpašumā deklarēto/pierakstīto personu skaitam;
 • uzziniet, kurš konteiners paredzēts Jūsu nama atkritumu apsaimniekošanai;
 • izmantojiet pakalpojumu.

Kā noslēgt līgumu:

 • Lūgums zvanīt pa tālruni 63626929 vai rakstīt e-pastā vlk@ventspils.lv (Ir iespējams arī doties uz Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Sanitārās tīrīšanas iecirkni Ventspilī , Pils ielā 12, 1.stāvā);
 • Privātpersonām līdzi jāņem īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (pirkuma līgums; Zemesgrāmata; īres līgums), personu apliecinošs dokuments un izziņa par deklarēto personu skaitu dzīvoklī (ja dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā);
 • Juridiskām personām līdzi jāņem Komersanta reģistrācijas apliecība un citi uzņēmuma rekvizīti
 • Pēc līguma noslēgšanas iegūsiet konteineru lietošanai.

Lai atkritumu konteinera apkalpošana noritētu bez starpgadījumiem:

 • mazizmēra konteineri (0,24 m3) no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās līdz plkst. 6.00 jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem ērti piebraucamā vietā, ārpus sētas un žoga, tā, lai netraucētu gājēju un citu transporta līdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā;
 • lielizmēra konteineriem (1,1 m3) jāatrodas atkritumu konteineru laukumā, pie kura netraucēti var piebraukt specializētais transporta līdzeklis;
 • atkritumu konteinera apkalpošana tiek veikta pēc abpusēji saskaņota grafika,
  bet, ja atkritumu konteiners noteiktajā datumā nav iztukšots vai arī nepieciešama papildu konteinera apkalpošana, lūdzam zvanīt pa tālruni 63626920. Maksa par papildu konteinera izvešanu ir tāda pati kā par konteinera izvešanu pēc grafika.
 • atkritumu konteinerā lūgums neievietot:
 • pelnus, izdedžus, zemi,
 • celtniecības atkritumus,
 • lielgabarīta atkritumus,
 • šķidros atkritumus,
 • bīstamos atkritumus,
 • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
 • medicīniska un veterināra rakstura atkritumus
  Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un izmantot pakalpojumu nav sarežģīti!

Alsungas novada iedzīvotājiem pieejamie publiskie atkritumu šķirošanas punkti

Atkritumu šķirošana ir veids, kā iedzīvotāji var palīdzēt taupīt ražošanas resursus un enerģiju, jo šie atkritumi tiek pārstrādāti. Sašķiroto atkritumu izvešana ir bezmaksas pakalpojums, tāpēc tā ir iespēja arī samazināt ikmēneša mājsaimniecības izdevumus. Visbeidzot, nošķirot iepakojumu no sadzīves atkritumiem, samazinās kopējo atkritumu apjoms.

Alsungas novadā pieejamās atkritumu šķirošanas vietas plastmasa un stikla atkritumiem:

1. pie Alsungas vidusskolas, Skolas ielā 11
2. aiz kultūras nama, Ziedlejas iela 1
3. Krasta iela 1
4. Krasta iela 7
5. Almale

Plastmasai paredzētajā šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīru iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām. Šajā konteinerā var mest PET dzērienu pudeles, šampūna un citu higiēnas produktu cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu, biezo plastmasas iepakojuma plēvi (LDPE). Pirms izmešanas PET pudeles jāsaplacina, lai tās aizņemtu mazāk vietas. Konteinerā nedrīkst mest vienreizējās lietošanas traukus, krējuma un jogurta trauciņus, olu, sadzīves ķīmijas un līmes plastmasas iepakojumu, mazos, čaukstošos plastmasas maisiņus, putuplastu, plastmasas rotaļlietas. Pārstrādei nav derīgas arī tādas PET pudeles, kurās uzglabāta eļļa, etiķis vai sadzīves ķīmija, jo šīs vielas traucē pārstrādes procesu.

Stiklam paredzētajā šķirošanas konteinerā jāmet tīras stikla burkas un pudeles bez pārtikas produktu atliekām. Nav nepieciešams iepakojumu mazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli, pietiks, ja to rūpīgi izskalos ar ūdeni. Stikla pudeles un burkas var būt ar etiķetēm un alumīnija foliju, jo pārstrādes procesā tās tiks atdalītas. Stiklam paredzētajā konteinerā nedrīkst mest porcelāna un stikla traukus, spoguļus, logu stiklu, spuldzes, balzama keramikas pudeles. Vēlams pat, ja pudeles ir saplīsušas, jo tad konteiners tik ātri nepiepildīsies un būs retāk jāizved.


Būsim atbildīgi par apkārtējo vidi un šķirosim atkritumus pareizi!

Pareiza atkritumu šķirošana

Lai atkritumu šķirošana sasniegtu savu galveno mērķi – no visas atkritumu plūsmas atdalītu otrreiz pārstrādājamus atkritumus, svarīgi atkritumus šķirot pareizi!

Atkritumu veids

√ PIEŅEMAM

− NEPIEŅEMAM

PLASTMASA
 • pārtikas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojums  (piemēram, šampūna iepakojums, trauku, grīdas mazgāšanas līdzekļu iepakojums)
 • plastmasas (PET) dzērienu iepakojumu
 • vējstikla, dzesēšanas šķidruma iepakojumu
 • polietilēna plēvi (piemēram, koka granulu iepakojums, mēbeļu iepakojums)
 • BIG BAG maisus, lauksaimniecības plēvi (bez piejaukumiem)
 • šķirošanai derīga plastmasa ar marķējumu HDPE, LDPE, PET
 • iepakojumam jābūt tīram un saplacinātam
 • vienreizējās lietošanas traukus, jogurta, krējuma un margarīna trauciņus, plastmasas un putuplasta olu kastītes, salātu, ogu  trauciņi (arī ar marķējumu PET) u.c iepakojumi
 • rotaļlietas un citus plastmasas sadzīves priekšmetus
 • citus putuplasta izstrādājumus un loksnes
 • pudeles, kurās bijis šķīdinātājs vai citas ķīmiskas vielas, kas nav sadzīves ķīmija
 • čaukstošas plastmasas izstrādājumus (piemēram, makaronu, cukura un maizes iepirkuma plastmasas maisiņi utml. iepakojums)
 • automašīnu plastmasas detaļas
 • necaurspīdīgas PET pudeles ( piemēram, piena , kefīra, atsevišķu mīkstinātāju un citi iepakojumi)
STIKLS
 • stikla pudeles
 • stikla burkas
 • caurspīdīgu logu stiklu
 • iepakojumam jābūt tīram
 • spoguļu stiklu
 • stikla un keramikas traukus
 • automašīnu stiklu, pakešu logu stiklu
KARTONS; PAPĪRS
 • saplacinātas kartona kastes
 • avīzes, žurnālus, biroja papīru, grāmatas ( bez metāla skavām)

 

 • vienreizējās lietošanas traukus, papīra salvetes un dvieļus
 • piena un sulu pakas
 • čipsu un saldējuma pakas
 • fotopapīru, līmpapīru
METĀLS; SKĀRDS
 • metāla sadzīves priekšmeti
 • skārda bundžas un konservu kārbas

 

 • alumīnija folijas traukus

 

BĪSTAMIE UN VIDEI KAITĪGIE ATKRITUMI
 • neizjauktas elektriskās un elektroniskās iekārtas ( ledusskapji, veļas, trauku mašīnas u. c. elektropreces)
 • baterijas, akumulatorus
 • luminiscentās spuldzes
 • riepas ( 4 gab.)
 • bojātas lampas
 • izjauktas elektropreces
 • azbestu saturošus atkritumus

 

LIELA IZMĒRA ATKRITUMI
 • dažāda veida mēbeles
 
ZAĻIE ATKRITUMI
 • augļi, dārzeņi
 • nopļautā zāle un lapas
 • sasmalcināti zari
 • nesasmalcinātus zarus

 

! Jāievēro, ka atkritumi, kas nav derīgi šķirošanai, tai skaitā tekstilizstrādājumi un apavi, un nav bīstami ievietojami nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā, savukārt par bīstamo un videi kaitīgo atkritumu savākšanu jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju atsevišķi!

 

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi