Vietējā projekta MĒS ALSUNGAI konkursa rezultāti

Projektu konkursam “Mēs – Alsungai! 2021” tika iesniegti 8 projektu pieteikumi. Šajā gadā tika lemts atbalstīt 5 no iesniegtajiem projektiem. Lasīt tālāk

Kultūras projektu konkursa rezultāti

Kultūras projektu konkursā tika iesniegtas 2 projektu ieceres, no kurām par konkursa nolikumam atbilstošu tika atzīts viens projekta pieteikums: Lasīt tālāk

Izvērtēti iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības attīstībai

Uzņēmēju projektu konkursā uz Alsungas novada pašvaldības atbalstu šogad pretendēja 10 projekta pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 3 iesniegtie projekti. Lasīt tālāk

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem

Tiek izsludināts 2021. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība reģistrēta ne agrāk kā 3 gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma mājas lapā www.alsunga.lv) biznesa ideju īstenošanu un attīstību. Lasīt tālāk

Izsludina projektu konkursu Mēs Alsungai

Alsungas novada dome izsludina 2021. gada Alsungas iniciatīvu projektu konkursu "Mēs Alsungai!".

Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu  no 01.03.2021. līdz 30.03.2021.(ieskaitot) plkst.17.00. Lasīt tālāk

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem

Tiek izsludināts 2021. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir Alsungas novada kultūrvides attīstība un atpazīstamības veidošana, jaunrades un sabiedrības radošuma attīstīšana.
Kopējais piešķirtais finansējums 1000 eiro, viena projekta atbalstam Alsungas novada domes budžeta finansējums nepārsniedz 500 euro. Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi