Realizētie kultūras projekti

2020. gadā kultūras projektu konkursā pavisam tika iesniegti trīs pieteikumi, no kuriem diviem tika piešķirts finansējums, par kopējo summu 1000,00 eiro. Lasīt tālāk

Realizētie uzņēmējdarbības veicināšanas projekti

Uzņēmēju projektu konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju biznesa ideju īstenošanu un attīstību. Šajā projektu konkursā šogad vērtēšanai tika iesniegti septiņi projektu pieteikumi. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā atbalsts tika sniegts trīs projektiem par kopējo summu 2996,00 eiro. Lasīt tālāk

Realizētie mazo projektu konkursa "Mēs Alsungai! 2020" projekti

Arī 2020.gadā, kā jau citus gadus, tika īstenoti četri sabiedriskā labuma projekti, par kopējo summu 1823,38 eiro. Visus projektus īstenoja Alsungas iedzīvotāji. Projektu konkursa “Mēs-Alsungai!” galvenais mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes un Alsungas novada apkārtējās vides uzlabošanos. Lasīt tālāk

Kultūras projektu konkursa rezultāti

2020. gada Alsungas novada domes rīkotā kultūras projektu konkursā šogad tika saņemti 3 projektu pieteikumi un no tiem 2 tika piešķirts finansējums. Lasīt tālāk

Izvērtēti iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības attīstībai

Konkursā finansējuma piešķiršanai uzņēmēju projektiem šogad tika saņemti 7 projekta pieteikumi, no kuriem atlasīti 3 projekti finansējuma saņemšanai. Lasīt tālāk

Vietējā projekta MĒS ALSUNGAI konkursa rezultāti

Vietējo projektu konkursā „Mēs-Alsungai! ” šogad tika saņemti 6 projektu pieteikumi, 4 no tiem piešķirts finansējums.
Atbalstītie projekti: Lasīt tālāk

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem

Tiek izsludināts 2020. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir Alsungas novada kultūrvides attīstība un atpazīstamības veidošana, jaunrades un sabiedrības radošuma attīstīšana.
Kopējais piešķirtais finansējums 1000 eiro, viena projekta atbalstam Alsungas novada domes budžeta finansējums nepārsniedz 500 euro. Lasīt tālāk

Izsludina projektu konkursu Mēs Alsungai

Alsungas novada dome izsludina 2020. gada Alsungas iniciatīvu projektu konkursu "Mēs Alsungai!".

Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu  no 01.03.2020. līdz 30.03.2020.(ieskaitot) plkst.17.00. Lasīt tālāk

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem

Tiek izsludināts 2020. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība reģistrēta ne agrāk kā 3 gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma mājas lapā www.alsunga.lv) biznesa ideju īstenošanu un attīstību. Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi