Aizvadīts Sabiedrība ar Dvēseli - Latvija konkursu noslēguma pasākums

Kā jau katru gadu, arī šogad tika sumināti pagājušā gada mazo projektu konkursu īstenotāji biedrības “Sabiedrība ar dvēseli” rīkotajā noslēguma pasākumā, kas šogad notika Bauskas novada Īslīces pagasta kultūras namā Rītausmas. Lasīt tālāk

Realizētie mazo projektu konkursa "Mēs Alsungai! 2019" projekti

“Iesim skaisti”
Projekta darba grupa izvērtēja pirmsskolas izglītības “Miķelītis” pieejamo, bet niecīgo un novecojušo sporta inventāru un vēlējās, lai mūsu bērniem ir iespēja sportot pilnvērtīgi.Tādēļ projekta ietvaros Alsungas pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis” tika iegādāts jauns sporta inventārs. Tagad pirmsskolas izglītības bērniem ir iespēja, izmantojot kvalitatīvus, modernus sporta piederumus, attīstīt līdzsvaru, koordināciju un iegūt skaistu stāju. Sporta skolotājam ir iespēja sporta nodarbības veidot daudz radošākas un bērniem saistošākas. Lasīt tālāk

Realizētie kultūras projekti

"Jauniešu diena Alsungā 2019”
Projekta mērķis bija veicināt Alsungas kā kultūrvides attīstību un atpazīstamību, vienojot un uzlabojot savstarpējās jauniešu attiecības, kā arī attīstīt jaunrades un sabiedrības radošumu. Projekta darba grupa kopā ar daudziem atbalstītājiem 12. augustā organizēja pirmo “Jauniešu dienu Alsungā”. Lai pasākums noritētu bez aizķeršanās, jau laicīgi tika sadalīti komandu pienākumi, apzināti pasākuma viesmākslinieki, brīvprātīgie, sponsori un partneri, saskaņotas visas nepieciešamās nianses un plaši strādāts pie pasākuma publicitātes. Lasīt tālāk

Realizētie uzņēmējdarbības veicināšanas projekti

“Iekārtu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai un nodrošināšanai pārtikas rūpniecības nozarē Alsungas novadā”
Projekta ietvaros tika reģistrēta saimnieciskā darbība pārtikas rūpniecības nozarē, kurā produkti ir sklandrauši, kūkas un ar laiku tiks ieviesti arī konservējumi. Par projektā iegūto finansējumu tika iegādāts benzīna ģenerators un elektriskā plīts, ieguldot personiskos līdzekļus, tika veikts telpu remonts, atbilstoši visām PVD prasībām, lai varētu veikt saimniecisko darbību. Realizējot projekta ieceri, tika arī paplašināts tūrisma produktu klāsts Alsungas novadā, piedāvājot meistarklases nelielām interesentu grupām. Vairāk informācija par projektu anitalegzdina@inbox.lv Lasīt tālāk

2019. gada vietējā projekta MĒS ALSUNGAI 2019 konkursa rezultāti

Vietējo projektu konkursā „Mēs-Alsungai! 2019” šogad tika saņemti 4 projektu pieteikumi un visi virzīti finansējuma saņemšanai.
Atbalstīti tiek projekti: Lasīt tālāk

Kultūras projektu konkursa rezultāti

2019. gada Alsungas novada domes rīkotā kultūras projektu konkursā šogad tika saņemti 2 projektu pieteikumi un abi tika apstiprināti finansējuma saņemšanai.
Atbalstīti tiek projekti: Lasīt tālāk

Izvērtēti iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības attīstībai

Alsungas novada domes konkursā finansējuma piešķiršanai uzņēmēju projektiem 2019. gadā tika kopā saņemti 6 projekta pieteikumi, no kuriem tika atlasīti 3 projekti finansējuma saņemšanai.
Atbalstīti tiek projekti: Lasīt tālāk

Izsludina projektu konkursu Mēs Alsungai 2019

Alsungas novada dome izsludina Alsungas iniciatīvu projektu konkursu "Mēs Alsungai! 2019".

Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu no 01.03.2019. līdz 29.03.2019.(ieskaitot) plkst.17.00. Lasīt tālāk

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem

Tiek izsludināts 2019. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība reģistrēta ne agrāk kā 3 gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma mājas lapā www.alsunga.lv) biznesa ideju īstenošanu un attīstību. Lasīt tālāk

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem

Tiek izsludināts 2019. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir Alsungas novada kultūrvides attīstība un atpazīstamības veidošana, jaunrades un sabiedrības radošuma attīstīšana. Lasīt tālāk

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi