13. janvāra ārkārtas sēdes protokols- šeit:

31. janvāra sēdes protokols- šeit:

16. februāra sēdes protokols - šeit:

23.marta sēdes protokols- šeit:

30. marta ārkārtas sēdes protokols- šeit:

20. aprīļa sēdes protokols- šeit: 

28. aprīļa sēdes protokols- šeit:

25. maija sēdes protokols - šeit:

Asungas Livonijas pils darbības stratēģija 2017.- 2022. gadam- šeit:

8. jūnija ārkārtas sēdes protokols- šeit:

21. jūnija sēdes protokols- šeit:

28. jūnija ārkārtas sēdes protokols- šeit:

20. jūlija sēdes protokols- šeit:

21.augusta ārkārtas sēdes protokols - šeit

24. augusta sēdes protokols - šeit

7.septembra ārkārtas sēdes protokols- šeit

21.septembra sēdes protokols - šeit

20. oktobra sēdes protokols - šeit 

16. novembra sēdes protokols - šeit

 21. decembra sēdes protokols - šeit