28. janvāra sēdes protokols - šeit

25. februāra sēdes protokols - šeit

17.marta domes sēdes protokols - šeit

21. aprīļa domes protokols - šeit:

19. maija sēdes protokols - šeit:

16. jūnija sēdes protokols - šeit:

20 jūnija ārkārtas sēdes protokols - šeit:

21. jūlija sēdes protokols- šeit:

25. augusta sēdes protokols - šeit:

22.septembra sēdes protokols - šeit:

30. septembra ārkārtas sēdes protokols- šeit:

20. oktobra sēdes protokols- šeit:

3. novembra ārkārtas sēdes protokols- šeit:

 24. novembra sēdes protokols- šeit:

15. decembra sēdes protokols- šeit:

29. decembra domes sēdes protokols- šeit: