Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm

Publisko iepirkuma likuma 19.pants, 2017.gada 20.jūnija Ministra kabineta noteikumi Nr.353 " Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"Alsungas novada dome izsludina pieteikšanos "Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm" saskaņa ar izstrādāto nolikumu un pielikumiem
Termiņu piedāvājumu iesniegšanai noteikts līdz 31.07.2017. plkst. 14.00.
Piebilde: piegādes adrese iespējams būs viena, bet līdz līguma slēgšanai tas būs skaidrs. Daudzumi no tā nemainās.

Noteikumi- šeit:

Tehniskā specifikācija- šeit: