Alsungas vidusskola

Adrese: Skolas iela 11
Alsungas novads LV-3306
Tālrunis / fakss  lietvedībā: 63351127.

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Alsungas vidusskolas mājas lapa: 

www.alsungasvidusskola.lv

 

 

Alsungas vidusskolas prezentācija

https://www.youtube.com/watch?v=2hIKl0VNiLo