Statistikas dati pēc uzņēmumu veidiem 2014.gadā

Alsungas novadā ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2014.gadā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem: