Statistikas dati pēc uzņēmumu veidiem pa gadiem

Tirgus sektora un ārpus tirgus sektora uzņēmumi

2014 2015
Pašnodarbinātās personas 82 86
Zemnieku un zvejnieku saimniecības 20 19
Individuālie komersanti 6 5
Komercsabiedrības (tirgus sektors) 40 43
Komercsabiedrības (ārpus tirgus sektors) 0 0
Fondi, nodibinājumi un biedrības 13 10
Valsts budžeta iestādes 0 0
Pašvaldību budžeta iestādes 2 2