Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca

Adrese: Skolas iela 1, Alsunga , LV-3306

Prāvests: Gatis Bezdelīga

Dievkalpojumu laiki
pirmdiena 18.00 Rožukronis
otrdiena 18.00 Rožukronis
trešdiena 18.00 Sv.Mise
ceturtdiena 08.30 Sv.Mise
piektdiena 18.00 Sv.Mise
svētdiena 11:00 Sv.Mise


Grēksūdze tiek uzklausīta pirms Sv. Mises.
Svētdienas skolai pieteikties Skolas ielā 1, "Mācitājmāja".
Priesteri var sastapt Alsungā, Skolas ielā 1.
Kanceleja: tel. (+371) 63351680, mob. tālr.: (+371) 26326253