Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca

Adrese: "Mācītājmuiža", Alsunga , LV-3306

Prāvests: Gatis Mārtīņš Bezdelīga

Dievkalpojumu laiki

trešdiena 18.00 Sv.Mise
ceturtdiena 08.30 Sv.Mise
piektdiena 18.00 Sv.Mise
svētdiena 11:00 Sv.Mise

Grēksūdze tiek uzklausīta pirms Sv. Mises.
Svētdienas skolai pieteikties pie priestera pēc dievkalpojumiem vai draudzes mājā.
Priesteri var sastapt Alsungā, "Mācītājmuiža".
Mob. tālr.: (+371) 29296712