Ūdens analīzes

Ūdens analīzes

Alsungas novada dome informē, ka šī gada 1. oktobrī tika veikta dzeramā ūdens paraugu ņemšana no Alsungas avotiem "Zaļumos" un "Ziedlejās". Ūdens paraugu testēšanu laboratorijā veica pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR". Alsungas novada dome ir saņēmusi testēšanas pārskatus, ko publicējam pielikumā un informē, ka dzeramā ūdens analīzes atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pielikums "Zaļumu" avots - šeit

Pielikums "Ziedulejas" avots - šeit