Iedzīvotāju sapulce

Iedzīvotāju sapulce

17. oktobrī plkst. 18.00 kultūras namā Alsungas novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos. 

Aicinām iedzīvotājus līdz 11. oktobrim iesniegt domē (Pils iela 1) vai iesūtīt elektroniski (dome@alsunga.lv) jautājumus, par kuriem vēlaties sapulcē saņemt informāciju un diskutēt.