Alsungā viesojas kolēģi no Amatas novada pašvaldības

Alsungā viesojas kolēģi no Amatas novada pašvaldības

30. maijā Alsungā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās kolēģi no Amatas novadu pašvaldības. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa. Tika runāts par abām pašvaldībām aktuālām problēmām, to risinājumiem, par veiksmēm un panākumiem, kā arī abu novadu pieredzi Viedā ciema izveidē. Ar Alsungas novadu, tā pārvaldību un līdzšinējo darbību, kā arī attīstības vīziju viesus no Amatas iepazīstināja domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, bet pēc iepazīšanās ar mūsu novadu viesus iepriecināja “Suitu sievu” dziedājums.
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Amatas pašvaldības delegācija arī apskatīja Alsungas TIC telpas un ekspozīcijas un pēcāk tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centra vadītājas Ingas Bredovskas pavadībā tika apskatīta Alsungas Svētā Miķeļa baznīca un Alsungas Livonijas Ordeņa pils. Tika apmeklētas arī Alsungas izglītības iestādes, gan vietējie uzņēmēji un apskatīts biedrību veikums un ieguldījums novada attīstībā. Paldies Alsungas novada organizācijām, iestādēm un ikvienam par atsaucību un dalīšanos pieredzē ar viesiem no Amatas novada!