Piedalies fotokonkursā

Piedalies fotokonkursā

Kas tev jādara? 

• Atrodi un nofotografē tavuprāt skaistāko vietu, ainavu ALSUNGAS NOVADĀ, kas reprezentē novadu!
• Sūti ne vairāk kā 2 labākos attēlus uz alsungastic@gmail.com līdz 30. jūnijam (ieskaitot), tematā norādot “FOTOKONKURSAM” kā arī tekstā uzraksti autora vārdu, uzvārdu, fotografēšanas vietu un datumu, kurā fotogrāfija uzņemta.
• Vari iesūtīt arī senākas fotogrāfijas, kuras tu pats esi uzņēmis ne vairāk kā pirms trijiem gadiem, ja uzskati, ka tieši šīm fotogrāfijām būtu jānokļūst uz pastkartēm.

Tiks izveidota komisija, kas izvērtēs fotogrāfiju atbilstību Alsungas novada tēla prezentēšanai, izvēlēsies atbilstošākās 8 fotogrāfijas pastkaršu izgatavošanai (tiks vērtēta arī šo 8 fotogrāfiju savstarpēja saderība, lai veidotos pastkaršu komplekts ar dažāda veida attēliem). Šoreiz būtiska nozīme būs fotogrāfiju kvalitātei.

Astoņas labākās fotogrāfijas tiks izmantotas pastkaršu izgatavošanai, savukārt, no visām iesūtītajām fotogrāfijām tiks izveidota fotoizstāde, kas tiks atklāta Dārza svētku ietvaros š.g. 16.augustā.

Iesniedzot fotogrāfijas, autors tās bez atlīdzības nodod Alsungas TIC īpašumā, kas patur tiesības tās izmantot savām vajadzībām. Alsungas TIC apņemas nodrošināt iesūtīto fotogrāfiju autoru autortiesību aizsardzību, publicējot fotogrāfijas, norādot autora vārdu, uzvārdu.

Fotokonkurss, pastkaršu izgatavošana un izstādes izveide ir tapusi pateicoties vietējo iedzīvotāju grupai, kas iesniedza kultūras projektu “Alsungas pastkartes”. Paldies Alsungas novads par atbalstu vietējās iniciatīvas īstenošanai, kuras mērķis ir sabiedrības iesaistīšana Alsungas novada tēla veidošanā, reizē izgatavojot novadu reprezentējošus materiālus, suvenīrus.