Ārkārtas sēde

Ārkārtas sēde

Šodien 8. aprīlī plkst. 16.30. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes Ārkārtas sēde.

Darba kārtība:

  1. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Autoceļa Rijas Zaļumi un Stobri Pucenes pārbūve Alsungas novadā” realizācijai.
  2. Par Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2019. gadā komisijas apstiprināšanu.