Iedzīvotāju sapulce

Iedzīvotāju sapulce

11. aprīlī plkst. 18.00 Alsungas kultūras namā aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar Alsungas novada domes deputātiem un iestāžu, struktūrvienību vadītājiem.