NOTIKS VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTU APSEKOŠANAS UN SAKĀRTOŠANAS DARBI ALSUNGAS NOVADĀ

NOTIKS VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTU APSEKOŠANAS UN SAKĀRTOŠANAS DARBI ALSUNGAS NOVADĀ

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumos Nr.384 “Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, laika periodā no laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Alsungas novada teritorijā.

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,
5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
7. Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
8. Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.


Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv