Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas novada domes Komunālā iecirkņa vadītāja amatu

Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas novada domes Komunālā iecirkņa vadītāja amatu

Prasības pretendentiem/ -ēm:
• Augstākā vai vidējā speciālā izglītība kādā no struktūrvienības kompetencē esošām darbības jomām;
• Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
• Labas datorprasmes (Word, Excel, PowerPoint, e-pasts, interneta pārlūkprogrammas un meklētāji);
• Pieredze cilvēkvadībā;
• Prasme orientēties un pielietot normatīvos aktus, kas nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai;
• B kategorijas vadītāja apliecība
Galvenie pienākumi:
Plānot, organizēt, vadīt, kontrolēt un atbildēt par Alsungas novada domes Komunālā iecirkņa darbu un tam noteikto uzdevumu izpildi.

Darba samaksa: 1131,00 - 1357,00 Eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:
1. īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
3. motivācijas vēstuli;
4. valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams);
5. vēlamas rekomendācijas vai ieteikumu vēstules;
6. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus pretendenti uz Alsungas Komunālā iecirkņa vadītāja amatu var iesniegt līdz 2019. gada 15. martam plkst. 17:00;
• personīgi Alsungas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Pils ielā 1, Alsungā;
• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306 (nosūtītājs atbild par vēstules savlaicīgu nosūtīšanu, lai tā tiktu saņemta noteiktajā termiņā);
• nosūtot uz e-pastu: dome@alsunga.lv

Ar pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties Alsungas novada domē Pils ielā 1, tālrunis uzziņām 20280614 (Lauma Migoviča, personāla speciāliste) vai 27273790. Pretendenti tiks atlasīti divās kārtās: 1. kārtā izvērtējot iesniegto dokumentāciju, 2. kārtā pretendenti tiks aicināti uz pārrunām, kurās tiks noskaidrots pretendentu redzējums par Alsungas novada Komunālā iecirkņa darba organizāciju, normatīvajos aktos un nolikumā noteikto funkciju un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu.