Izsludināts projektu konkurss Mēs Alsungai 2019

Izsludināts projektu konkurss Mēs Alsungai 2019

Alsungas novada dome izsludina Alsungas iniciatīvu projektu konkursu "Mēs Alsungai! 2019".

Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu no 01.03.2019. līdz 29.03.2019.(ieskaitot) plkst.17.00.ALSUNGAS NOVADA 2019. GADA PROJEKTU KONKURSA “MĒS ALSUNGAI! 2019” NOLIKUMS - šeit

PROJEKTU KONKURSA “MĒS-ALSUNGAI! 2019” PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA - šeit

PROJEKTU KONKURSS „MĒS-ALSUNGAI! 2019” GRUPAS GALA ZIŅOJUMA VEIDLAPA - šeit