Zemnieku balle

Zemnieku balle

16.martā Alsungas kultūras namā plkst. 22.00 Zemnieku balle.