Izsludināts iepirkums par autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūvi

Izsludināts iepirkums par autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūvi

Autoceļu pārbūves darbi tiks īstenoti projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā”, projekta numurs: 3.3.1.0/17/I/033

Projekta mērķis: uzlabot ceļu infrastruktūru Alsungas rūpnieciskās apbūves teritorijā, lai atvieglotu vietējo uzņēmēju un zemnieku saimniecību kravu pārvadājumus, tādējādi radot labvēlīgu vidi komercdarbības attīstībai.

Neapmierinošā stāvoklī ir esošais grants ceļa segums posmā Rija-Zaļumi, tas pāriet ceļa posmā Stobri-Pucenes, kas nodrošina piekļuvi vairākām ražotnēm, uzņēmumiem un noliktavām, kurās savu saražoto produkciju uzglabā ne tikai komersanti, bet arī vairāki piemājas saimniecību zemnieki. Īpaši ceļa lietošana apgrūtināta pavasara un rudens sezonās. Vienlaikus ar uzņēmējiem un z/s šos ceļa posmus izmanto arī Alsungas novada iedzīvotāji, lai pārvietotos uz savām dzīvesvietām. Projekta laikā pašvaldība plāno šim ceļa posmam 0,454 km garumā uzklāt asfaltbetona segumu.

Kopējās projekta izmaksas ir 69 764,00 EUR, no kuriem 85% jeb 59 229,40 EUR ir ERAF finansējums.