Apmācības audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Apmācības audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Kurzemes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs "AIRI vecākiem" aicina potenciālos audžuvecākus, aizbildņus un adoptētājus pievienoties apmācībam Kurzemē.