Turpinās Alsungas pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi

Turpinās Alsungas pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi

Projekta "Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti" ietvaros turpinās Alsungas pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbu I kārta.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju.
I kārtas ietvaros tiek veikta Alsungas pils dienvidu korpusa pirmā un otrā stāva pārseguma siju atjaunošana – siju protezēšanas un pastiprināšanas darbi, bojāto siju nomaiņa, siju galu atjaunošana un siju ligzdu atjaunošana korpusa ziemeļu un dienvidu sienās, kā arī plānota bojāto/trūkstošo jumta dakstiņu nomaiņa, skursteņu remonts un lietus ūdens novadīšanas sistēmas montāža. 
Darbus veic SIA "Būvfirma INBUV".
Kopējais projekta finansējums 5 242 771,77 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts – 2 957 848.90 EUR.
Finansējums Alsungas pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbu I kārtai ir 101 956,50 EUR, no kuriem 11 470,11 EUR ir Alsungas novada domes finansējums.