Komitejas sēdes

Komitejas sēdes

17.janvārī plkst. 16.30 Domes sēžu zālē notiks Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas sēde.

Darba kārtībā:

1. Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžetiem.